تماس با ما

اخبار و مطالب خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:

info@hraznews.com

 

برای تماس با سردبیر می توانید با ایمیل زیر مکاتبه کنید:

dhatami@hraznews.com

 

در شرایط خاص با شماره تلفن زیر می توانید تماس بگیرید و اخبار و نظرات خود را با ما در میان بگذارید:

GSM : +90 554 891 59 10

Be the first to comment on "تماس با ما"

Leave a comment

Your email address will not be published.