توهین های نژادپرستانه و سیستماتیک سازمانهای تحت کنترل رهبری نقض آشکار قوانین بین المللی می باشد

stop-racism-please

روز جمعه مورخه ۱۵ آبان ۱۳۹۴ شمسی مصادف با ۶ نوامبر ۲۰۱۵ برنامه ای طنز تحت عنوان «فتیله» از شبکه دوم کانال تلویزیونی صدا و سیمای دولتی جمهوری اسلامی ایران پخش گردید که با تحقیر و توهین های نژادپرستانه علیه ترک ها همراه بود. این برنامه دارای محتویات دگرستیزانه و گفتگویی تحقیرآمیز مرتبط با نفرت پراکنی علیه ترک ها بود که از رسانه دولتی به نمایش گذاشته شد.

اتحادیه ضد نژاد پرستی و ضد افترا - فعالین و حامیان ضد نژاد پرستی و ضد افترا

در بخشی از این برنامه با عنوان «هتل فیتیله» که روز جمعه از شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی پخش گردید، ماجرای یک پدر و پسر تُرکزبان که میخواهند هتل را به دلیل بوی بسیار بد آن ترک کنند، نمایش داده میشود. در ماجرای پیش آمده میان مسوول پذیرش این هتل و دو مسافر ترک آن، تصویرسازی از این دو مسافر به گونها ی است که برای مخاطب، عقب مانده بودن آنها برجسته میشود؛ به حدی که آنها با «توالت فرنگی» آشنا نیستند، تفاوت میان مسواک و فرچه توالت را نمیدانند و پسر از فرچه توالت برای شستشوی دهان خود استفاده کرده و سپس برای اعتراض از بوی بد اتاق، به مسوول هتل مراجعه کردهاند؛ اما در نهایت، مشخص میشود بوی ناهنجار، نه از هتل، که از دهان مهمان هتل است؛ حتی تصویرسازی نمایش به شکلی پیش میرود که مخاطب فکر میکند پسر، از توالت فرنگی غذا خورده و با فرچه توالت مسواک زده است، به گونهای که در نهایت، پسر اعتراف میکند که «دیشب فکر کنم غذا از فاضلاب برایمان آوردند» و پدر هم میگوید «ولی ایراد از مسواکهای هتل شماست، ما هتل را ترک میکنیم…»

chapلازم به ذکر است که جامعه مدنی و زندگی شهروندی ملت ترک ایران و کشورهای مجاور از جوامع دیگر ایرانی و یا ملت فارس به هیچ عنوان عقب نبوده و چه بسا در موارد معتنابهی پیشرفته تر هم بوده است. برای نمونه چندین مورد از تمدن و رواج زندگی مدرن در جامعه ترکان ایران به شرح زیر میباشد:

۱- تاسیس نخستین چاپخانه ایران در تبریز

۲- ترجمه کتب خارجی برای اولین بار در تبریز

۳- ساخت نخستین کتابخانه عمومی ایران در تبریز

۴- تاسیس اولین دانشکده پرستاری و مامائی ایران در تبریز

۵- کانون ایجاد نخستین ضرابخانه ماشینی و انتشار اسکناس ایران در تبریز

۶- تاسیس نخستین انجمن زنان ایران در تبریز

۷- احداث نخستین مدرسه کر و لال ها و نابینایان ایران در تبریز, …

اینها زمانی رایج بود که هنوز تهران قصبه ای بیش نبود. از طرفی هم تفاوت فرهنگی و ساده زیستی شهروندان و عدم آشنایی با فرهنگ غرب و زندگی به طرز فرنگی ربطی به زبان و ملیت خاصی ندارد. چرا که در اقصا نقاط ایران در جوامع روستایی فارسی زبان هنوز با ابتدایی ترین شیوه شهروندی آشنا نیستند و حتی در مناطقی از استان فارس هنوز هموطنانی هستند که خوردن ملخ جزء لذیذترین غذاهایشان میباشد ولی صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدام ملخ خوران را انسانهایی عقب افتاده و نفهم جلوه داده و آنها را به عرب ها نسبت میدهد.

پخش برنامه هتل فتیله از شبکه ۲ سیمای جمهوری اسلامی ایران از مصادیق بارز نژاد پرستی و نفرت پراکنی می باشد که افرادی از این نوع شیوه زندگی و یا تمسخر افراد به دنبال سودجویی و خالی کردن عقده خود و سرپوش گذاشتن به احساس حقارت خود استفاده کنند. فراموش نکنیم که زندگی مدرن تمامی شهروندان مرکز نشین مدیون استثمار مناطق جنوب ایران و از نفت ملت عرب می باشد. اینکه عده ای در ایران زندگی بسیار مرفه و کاملا غرب زده ای دارند و عده ای دیگر در نهایت فقر زندگی میکنند بخاطر این است که در توضیع اموال و دارایی کشور نهایت ظلم و بی عدالتی در حق اکثریت ملت ایران از طرف دولت ایران شده است. تبعیض شدید و مضاعف دولتی علیه سایر ملت های غیرفارس نظیر ترک، کرد، عرب، بلوچ و لر به رفتارهای نژادپرستانه در ارگان های دولتی و در اقشار مختلف جامعه فارس دامن زده است. در نتیجه این نژادپرستی سایر ملت های غیرفارس همواره متحمل زیان های مادی و معنوی شدیدی شده اند.

اتحادیه ضد نژاد پرستی و ضد افترا - فعالین و حامیان ضد نژاد پرستی و ضد افترا

در اینکه که برنامه مذکور نژادپرستانه و تحقیر آمیز هست شکی نیست اما آنچه که اهمیت دارد این است که این برنامه خود محصول سیستمی راسیستی است که از زمان پهلوی ها بنیان گذاشته شده است. سیستمی که سعی در یکسان سازی و هضم هویت های اتنیکی غیر فارس در هویت برساخته فارس را دارد. به همین خاطر ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و …. حکومت های فارس-آریایی محور پهلوی و خلف آن جمهوری اسلامی ایران بر مبنای حذف و یکسان سازی هویت های غیر فارس در داخل هویت و فرهنگ فارسی پی ریزی شده است. این سیاست ها در سیستم آموزشی رسمی کشور از مقطع کودکستان شروع شده تا در سطوح مدیریتی کلان ادامه پیدا می کند. از سویی هم حکومت از رسانه های عمومی مانند تلویزیون، روزنامه و … جهت پیشبرد سیاست های تبعیضی و راسیستی خود بیشترین بهره را می برد به طوری که هم در این برنامه و هم در قضیه توهین نژادپرستانه در روزنامه دولتی ایران درخرداد ماه سال ۱۳۸۵ شمسی مصادف با ماه می ۲۰۰۶ میلادی در بخش کودکان تفکرات نژادپرستانه و تحقیر علیه ترک ها صورت گرفته است که خود دال بر سیستماتیک بودن آن دارد چرا که از یک طرف با اشاعه تفکرات برتری طلبانه و راسیستی سعی در ایجاد حس حقارت در مغز کودک غیر فارس دارد واز سوی دیگر در نتیجه این سیاست های برتری طلبانه می خواهند کودک غیر فارس در سایه این تحقیر ها با مضموم شمردن هویت خود و ترک آن به هویت تحمیلی تن دهد. نتیجه چنین سیستم آموزشی تولید و باز تولید افکار نژادپرستانه می باشد. در چنین سیستم هایی حتی خود تحقیر شوندگان جهت لاپوشانی به حس حقارت، خود به حقارت کننده تبدیل می شوند. چنان که در این برنامه و هم چنین در موارد دیگر از جمله در ساختن جوک های قومیتی تحقیر شدگان اتنیکی که دچار بحران هویت گردیده اند در اعمال چنین نقشی در صف نخست قرار می گیرند.

تعصبات نژادی

این برنامه با محتویات نژادپرستانه و تحقیر آمیز میلیون ها شهروند ترک را هدف قرار داده و موجب جریحه دار شدن احساسات و عواطف ملی آنان شده است. پخش چنین برنامه هایی علیه ملیت های غیر فارس سوابق طولانی دارد. هدف دولت جمهوری اسلامی ایران از پخش چنین برنامه هایی تحقیر و ایجاد احساس خود کم بینی در شهروندان غیرفارس و در راستای تکمیل سیاست ها و برنامه های استحاله فرهنگی و آسیمیلاسیون هویتی آنان می باشد. استمرار رفتار تحقیرآمیز و تشدید پروسه آسیمیلاسیون توسط ارگان ها و رسانه های دولتی که عوامل حکومت ایران از آن تحت عنوان رسانه ملی نام می برند، راسیست بودن دولت جمهوری اسلامی ایران را به اثبات می رساند که در جهت محو و نسل کشی فرهنگی و زبانی ملیت های ساکن در ایران فعالیت می کند. اقدامات و سیاست های دولت ایران علیه ملیت ها و اقوام نقش شدید حقوق بشر بوده و مغایر با اعلامیه ها و کنواسیون های بین المللی حقوق بشر می باشد. حکومت ایران با اعمال تبعیض مضاعف، تحقیر اقوام مفاد مندرج در این اعلامیه ها را نقض می کند.

با توجه به مطالب فوق اقدامات تهیه کنندگان برنامه فتیله در شبکه دوی صدا و سیمای ایران مصداق بارز نفرت پراکنی در جامعه، و نژادپرستی است. این افراد بایستی به دلیل اعمال مجرمانه خود در محاکم عالی قضایی محاکمه شوند که مجازات آن را قانون تعیین می کند. دولت ایران که مسئول اینگونه اقدامات نژادپرستانه می باشد، بایستی به خاطر این اقدامات به طور رسمی از شهروندان ترک عذرخواهی نموده و به سیاست ها و اقدامات نژاد پرستانه در ادارات و نهادهای خود پایان دهد.

“سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا” نقض قوانین بین المللی توسط سازمان های تحت کنترل رهبری دولت جمهوری اسلامی ایران و اقدامات سیستماتیک و نژادپرستانه آنان را علیه اقوام و ملل ساکن در ایران را بشدت محکوم می کند و دولت جمهوری اسلامی ایران را مسئول عواقب اینگونه حرکات زشت و اخلاقی و غیر قانونی علیه ملت های دیگر میداند.

منبع: farsi.arada.org

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.