احضار رقیه محمد علیزاده همسر آقای عباس لسانی به دادگاه انقلاب اردبیل

هراز نیوز: روز دوشنبه تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴، خانم رقیه محمد علیزاده همسر عباس لسانی فعال ملی و مدنی ترک آذربایجانی با دریافت احضاریه ای از طرف دادگاه به شعبه دوم دادیاری عمومی و انقلاب اردبیل احضار گردید.

در این احضاریه هیچگونه عنوان اتهامی برای ایشان مطرح نگردیده است. خانم  رقیه محمد علیزاده از زمان دریافت احضاریه بایستی طی مدت ۵ روز بایستی خود را به دادگاه معرفی کند.

آقای لسانی نیز از روز ۲۶ بهمن تا ۳ اسفند بعلت نزدیکی دوم اسفند روز جهانی زبان مادری ممنوع الملاقات گردیده است.

اعضای خانواده آقای عباس لسانی دائما تحت فشار و زورگویی های ارگان های امنیتی دولت جمهوری اسلامی ایران بوده اند.

لازم به ذکر است عباس لسانی تاکنون به خاطر دفاع از حقوق ملی و مدنی ترک های آذربایجان چندین سال از عمر گرانبهای خود را در زندان های مخوف دولت جمهوری اسلامی ایران سپری کرده است. در حال حاضر هم جهت گذراندن یک سال حبس تعزیری خود به زندان شیراز تبعید شده است.

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.