شاهرخ زمانی فعال کارگری محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج بطور مشکوکی درگذشت

شاهرخ زمانی، فعال کارگری محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج ساعتی پیش درگذشت. بنا به اطلاع «نفس در قفس»، این عضو سندیکای نقاشان و کارگران ساختمان استان

Read more

خطر اعدام حسام الدین فرضی زاده نویسنده کتاب از اسلام تا اسلام

حسام الدین فرضی زاده متولد۱۳۷۱ مشکین شهر و دانشجوی اخراجی فیزیک هسته ای دانشگاه محقق اردبیلی دارای دعوتنامه دانشگاه استنفورد بدلیل نوشتن کتاب از اسلام

Read more

تکذیب و عذر خواهی سایت مسیحیان ایران مبنی بر خبر حکم اعدام حسام الدین فرضی زاده نویسنده کتاب اسلام تا اسلام

اخیرا خبری که از سوی سایت مسیحیان ایران مبنی بر صدور حکم اعدام نویسنده کتاب اسلام تا اسلام اهل مشکین شهر منتشر شده بود توسط

Read more