توهین های نژادپرستانه و سیستماتیک سازمانهای تحت کنترل رهبری نقض آشکار قوانین بین المللی می باشد

روز جمعه مورخه ۱۵ آبان ۱۳۹۴ شمسی مصادف با ۶ نوامبر ۲۰۱۵ برنامه ای طنز تحت عنوان «فتیله» از شبکه دوم کانال تلویزیونی صدا و

Read more

گرداندن و تحقیر یک شهروند ترک در سطح شهر پارس آباد به اتهام «اداره قهوه‌خانه خانگی»/ ویدئو

[mom_video type=”youtube” id=”NGsljMo3gHE” width=”800″ height=”450″]   یک شهروند ترک اهل مغان به علت اینکه قهوه خانه خانگی دایر کرده توسط نیروی انتظامی در سطح شهر

Read more