بیانیه تحلیلی دکتر لطیف حسنی در رابطه با اهانت صدا و سیمای جمهوری اسلامی به ملت تورک

برخلاف کشورهای مترقی، در ایران نژادپرستی از مطبوعات و رسانه های دولتی تحت حمایت قوانین، نظام تحصیلاتی و همراهی سکوت آمیز روشنفکران فرهنگ حاکم بلند

Read more

متن بیانیه جمعی از شعرا – نویسندگان و فعالان فرهنگی آذربایجان در مورد اتفاقات روز جهانی زبان مادری در ایران

متن بیانیه جمعی از شعرا – نویسندگان و فعالان فرهنگی آذربایجان در مورد اتفاقات روز جهانی زبان مادری در ایران که قبل از عید به

Read more

نامه ۲۰۱ فعال آذربایجانی به کنشگران دموکراسی خواه و حقوق بشری در ایران و در رابطه با بازداشت علیرضا فرشی

نامه ۲۰۱ فعال آذربایجانی به کنشگران دموکراسی خواه و حقوق بشری در ایران و در رابطه با بازداشت علیرضا فرشی ؛ امروز روز سکوت نیست

Read more