بازداشت عده کثیری از هوادارن تراکتورسازی در جریان بازی تیم‌های تراکتور سازی تبریز و سیاه‌جامگان مشهد

عده کثیری از هوادارن تراکتورسازی در جریان بازی تیم‌های تراکتور سازی تبریز و سیاه‌جامگان مشهد در تبریز بازداشت شدند. حسن جمالی فعال مدنی آذربایجانی اهل

Read more