تقلیل حکم ۱۰ سال حبس حسین علی محمدی الوار و سید طاها کرمانی به ۲ سال حبس در دادگاه تجدید نظر+ تصویر حکم صادره

هراز نیوز: دادگاه تجدیدنظر استان آزربایجان شرقی، با تبرئه‌ی طاها کرمانی و حسین علی محمدی از اتهام توهین به مقدسات، هر یک از آن‌ها را

Read more

ﯾﻮﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ دولت ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺳﺠﺎﺩ ﻭ ﻓﺮﺩﯾﻦ ﺍﻓﺮﻭﺯﯾﺎﻥ

فشارهای نیروهای امنیتی برخانواده  ﺳﺠﺎﺩ ﻭ ﻓﺮﺩﯾﻦ ﺍﻓﺮﻭﺯﯾﺎﻥ ﺩﻭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ملی و ﻣﺪﻧﯽ ترک ﺁذﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ادامه دارد.  به گزارش سایت های گاماج و

Read more