گرداندن و تحقیر یک شهروند ترک در سطح شهر پارس آباد به اتهام «اداره قهوه‌خانه خانگی»/ ویدئو

[mom_video type=”youtube” id=”NGsljMo3gHE” width=”800″ height=”450″]   یک شهروند ترک اهل مغان به علت اینکه قهوه خانه خانگی دایر کرده توسط نیروی انتظامی در سطح شهر

Read more

گزارش اولین رویداد جانبی در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر:گروههای اتنیک و محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۴ (۱۷ شهریور ۱۳۹۳) در جریان بیست و هفتمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، اولین رویداد جانبى کارزار افشاى

Read more

سخنرانی خانم ژاله تبریزی در بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر پیرامون دستگیریها در روز زبان مادری در آذربایجان و تهران

۲۵ مین اجلا س شورای حقوق بشر سازمان ملل ـ ژنو  زندانی شدن آذربایجانی ها به مناسبت روز جهانی زبان مادری خانمها، آقایان نقض حقوق

Read more