کارگران

۹ کارگر قراردادی «تبریز کف» اخراج شدند

نماینده کارگران تبریز کف از اخراج ۹ کارگر این واحد تولیدی به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه همکاران‌شان خبر داد. «جواد داداش‌لو»، نماینده…