شاهرخ زمانی فعال کارگری محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج بطور مشکوکی درگذشت

شاهرخ زمانی، فعال کارگری محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج ساعتی پیش درگذشت. بنا به اطلاع «نفس در قفس»، این عضو سندیکای نقاشان و کارگران ساختمان استان

Read more