توهین های نژادپرستانه و سیستماتیک سازمانهای تحت کنترل رهبری نقض آشکار قوانین بین المللی می باشد

روز جمعه مورخه ۱۵ آبان ۱۳۹۴ شمسی مصادف با ۶ نوامبر ۲۰۱۵ برنامه ای طنز تحت عنوان «فتیله» از شبکه دوم کانال تلویزیونی صدا و

Read more

بازخواست دولت ایران در مورد حقوق کودکان غیر فارس از سوی کمیته حقوق کودک سازمان ملل

کمیته حقوق کودکان سازمان ملل خواستار پاسخ گویی دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با وضعیت کودکان ملیتهای غیر فارس در ایران شد. به گزارش

Read more

کودک ماکویی، ۳ سال و نیم بدون اوراق شناسایی/مخالفت ثبت احوال با نامگذاری اسامی تورکی

اداره ثبت احوال شهرستان ماکو از صدور اوراق شناسایی برای یک کودک آذربایجانی ممانعت به عمل می آورد. بنا به گزارش اویان نیوز، با گذشت ۳

Read more

کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک – مصوبه ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹

 مقدمه‌ –  کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حاضر:  با توجه‌ به‌ این‌ که‌ طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاینفک‌، مساوی‌ و منزلت‌

Read more