آخرین گزارش از وضعیت فعالان ملی و مدنی ترک دربند دولت ایران/ اسامی بیش از ۱۰۰ نفر از بازداشت شدگان

  تظاهرات ضد نژاد پرستی ترک های آذربایجان در پی فراخوان تشکیلات های سیاسی، فعالین ملی و مدنی ترک آذربایجانی در شهرهای مختلف آذربایجانی از

Read more

گزارش اولین رویداد جانبی در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر:گروههای اتنیک و محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۴ (۱۷ شهریور ۱۳۹۳) در جریان بیست و هفتمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، اولین رویداد جانبى کارزار افشاى

Read more