بلاتکلیفی محمود فضلی، آیت مهرعلی‌بیگلو، لطیف حسنی، شهرام رادمهر و بهبود قلیزاده، پس از ۳ ماه بازداشت موقت

نزدیک به ۳ ماه از بازداشت موقت اعضای شورای مرکزی تشکیلات نوبیداری آزربایجان جنوبی(یئنی گاموح) می‌گذرد، با سپری شدن این بازه‌ی زمانی نسبتاً طولانی، فعالین

Read more